پارادوکس های روحی دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی شد . . . دانشگاه که قبول شد، همه گفتند: با سهمیه قبول شده!!! ولی ... هیچوقت نفهمیدند کلاس اول وقتی خواستند به او یاد بدهند که بنویسد بابا ! یک هفته در تب ســـــــوخت . . . !! .................................. http://zand1339.mihanblog.com 2020-07-07T10:24:45+01:00 text/html 2018-04-27T16:44:00+01:00 zand1339.mihanblog.com Amir Zand بهزاد رحیمی http://zand1339.mihanblog.com/post/1925 <p><br> </p> <p>نوازش، </p> <p>مرگ را </p> <p>به تاخیر می‌اندازد </p> <p>برای همین </p> <p>موها </p> <p>توی گور هم </p> <p>رشد می‌کنند </p> <p>#بهزاد_رحیمی </p> text/html 2018-04-27T05:20:00+01:00 zand1339.mihanblog.com Amir Zand مولانا http://zand1339.mihanblog.com/post/1924 <p><br> </p> <p>گفت:چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی </p> <p>من ز برای این سخن شهره ی عاشقان شدم </p> <p>#مـولانا </p> text/html 2018-04-27T05:19:00+01:00 zand1339.mihanblog.com Amir Zand علی صفری http://zand1339.mihanblog.com/post/1923 <p><br> </p> <p>مثل یک کوچه بن بست </p> <p>خرابت شده ام گاهی از من بگذر ؛ </p> <p>حسرت عابر سخت است ! </p> <p> #علی_صفری </p> text/html 2018-04-27T05:19:00+01:00 zand1339.mihanblog.com Amir Zand فروغ فرخزاد http://zand1339.mihanblog.com/post/1922 <p><br> </p> <p>من در پناه شب </p> <p>از انتهای هر چه نسیم است </p> <p>می وزم </p> <p>من در پناه شب </p> <p>دیوانه وار فرومی ریزم </p> <p>با گیسوان سنگینم </p> <p>در دستهای تو! </p> <p>#فروغ_فرخزاد </p> text/html 2018-04-14T16:43:00+01:00 zand1339.mihanblog.com Amir Zand شهراد میدری http://zand1339.mihanblog.com/post/1921 <p><br> </p> <p>نتا نت های مضرابی و با سنتور میرقصی </p> <p> خودت ماهی و داری همچنان ماهور میرقصی </p> <p>شلال مویت ابریشم رسیده تا کمرگاهت </p> <p> رها از پیله چون پروانه ای در نور میرقصی </p> <p> عسل چشمی و شهبانوی کندوهای کوهستان </p> <p> که شهدا شهد بین آنهمه زن/بور میرقصی </p> <p>نه تنها من که میگردد به دورت دامن چین چین </p> <p> تو حق داری که این گونه به خود مغرور میرقصی </p> <p>عروس شاه ماهی هایی و یک شب به شوق من </p> <p> دل از دریا بریده، باله زیر تور میرقصی </p> <p>شراب از منحنی طرح اندام تو میریزد </p> <p> خمارم میکنی از بس که هی انگور میرقصی </p> <p>شدم مشکوک از دست تناقض های رفتارت </p> <p> تو که این قدر شیرینی چرا با شور میرقصی؟! </p> <p>زبانم بند آمد از بلندای بلورینت </p> <p> تتن تن عشوه میریزی تتن تن/بور میرقصی </p> <p>بدون هیچ مرزی شد حسابم پاک پاکستان </p> <p> چه خوش اقبالم از این که چنین لاهور میرقصی </p> <p>تو شاید دختر بهرامی و بعد از هزاران سال </p> <p> کمند افکن به طرح خط خطی گور میرقصی </p> <p>شب بارانی و این سوی شیشه.. قهوه ات یخ کرد </p> <p> تو آن سو همچنان بارانی و هاشور میرقصی </p> <p>من اصلن هیچ، واژه واژه های این غزل هم هیچ </p> <p> خودت آیا نمیلرزد دلت اینجور میرقصی؟ </p> <p> #شهراد_میدری </p> text/html 2018-04-13T09:48:00+01:00 zand1339.mihanblog.com Amir Zand فریدون مشیری http://zand1339.mihanblog.com/post/1920 <p>هوا هوای بهار است و باده باده ناب </p> <p>به خنده خنده بنوشیم و جرعه جرعه شراب </p> <p>در این پیاله ندانم چه ریختی پیداست </p> <p>که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب </p> <p>فرشته روی من ای آفتاب صبح بهار </p> <p>مرا به جامی از این آب آتشین دریاب </p> <p>به جام هستی ما ای شراب عشق بجوش </p> <p>به بزم ساده ما ای چراغ ماه بتاب </p> <p>مگر نه خاک ره این خرابه باید شد </p> <p>بیا که کام بگیریم از این جهان خراب </p> <p>فریدون مشیری </p> text/html 2018-04-12T09:57:00+01:00 zand1339.mihanblog.com Amir Zand حافظ http://zand1339.mihanblog.com/post/1919 <p><br> </p> <p>مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت...... </p> <p>خرابم می کند هردم فریب چشم جادویت...... </p> <p>وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی...... </p> <p>برافشان تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت...... </p> <p>من و باد صبا مسکین،دو سرگردان بی حاصل.... </p> <p>من از افسون چشمت مست واو از باد گیسویت... </p> text/html 2018-04-12T06:37:00+01:00 zand1339.mihanblog.com Amir Zand *** http://zand1339.mihanblog.com/post/1918 <p>بعد از تو </p> <p>دیگر شعرهایم شبیه شعر نیست </p> <p>قافیه ها باخته اند </p> <p>قالب تهی شده است </p> <p>وزنشان کم و زیاد میشود </p> <p>با این وجود </p> <p>تا آخر دنیا شعر خواهم گفت </p> <p>آخر قرار شده </p> <p>خدا تو را ردیف کند... </p> text/html 2018-04-12T06:36:00+01:00 zand1339.mihanblog.com Amir Zand امین شیرزادی http://zand1339.mihanblog.com/post/1917 <p>دم کرده دلم، هوا بدستم برسان! </p> <p>یا حنجره ای رها به دستم برسان </p> <p>در سینه ی من سکوت تلخی مانده ست </p> <p>امروز کمی صدا بدستم برسان... </p> <p>امین شیرزادی </p> text/html 2018-04-10T11:21:00+01:00 zand1339.mihanblog.com Amir Zand مرتضی فتحی http://zand1339.mihanblog.com/post/1916 <p><br> </p> <p>می‌نویسم : تو ... </p> <p>سنجاق می‌کنم به روی قلبم ، </p> <p>و تپیدن آغاز می‌شود ... </p> <p> مرتضی فتحی </p> <p><br> </p>